تبلیغات
*وبلاگ رسمی روستای باب الحکم* - شعر لذت از علیرضا ابراهیمی (یکی از اهالی شریف باب الحکم)
وبلاگ رسمـی روستـــای بـاب الحکـم
 
 


<-BlogDescription->

شعر لذت از علیرضا ابراهیمی (یکی از اهالی شریف باب الحکم)
شعر لذت
اگر خواهی ببینی لذت خواب          سرت درسایه و پات به افتاب
اگر خواهی ببینی لذت اب             به تابستان بزن بیل توی افتاب
اگر خواهی ببینی لذت نان               برو اندر صفش وقت شتابان
اگر خواهی ببینی لذت گوشت               برو بزن برشکم خودچندضربه مشت
اگر خواهی ببینی لذت چای        به زیر سقف خود قدری بیاسای
اگر خواهی بیایی توی خانه                      برا خانم بیاور هندوانه
اگر خواهی روی ازخانه بیرون                تمام جیب هایت را بتکان
اگرخواهی نمایی استراحت            بگیراز خانم خود نیز ، رخصت
اگرخواهی خداراخوش بیَ یَه           بخر از بحر خانم هرچی مَیَه
اگرخواهی شود اسم تو گویا       هرکس هرچی مخاد ورگو بفرما
اگرخواهی بگیری بهر خود وام       برو درصف رسدعمرد به اتمام
بکن ابراهیمی کوته سخن را            برو بنشین بگیردر خانه آرام


 علیرضا ابراهیمی (یکی از اهالی شریف باب الحکم)
باتشکر از:
 اقای علیرضا ابراهیمی (یکی از اهالی شریف باب الحکم)


::
:: مرتبط با: مطالب , اشعار ,
نویسنده : سیدعلی موسوی
تاریخ : یکشنبه 12 آبان 1392
وبلاگ رسمـی روستـــای بـاب الحکـم