تبلیغات
*وبلاگ رسمی روستای باب الحکم* - اخرین نفس های گازکشی روستا؟؟!!! «ققنوس پیر مانده و لوله های خالی !!!!»
وبلاگ رسمـی روستـــای بـاب الحکـم
 
 


<-BlogDescription->

اخرین نفس های گازکشی روستا؟؟!!! «ققنوس پیر مانده و لوله های خالی !!!!»
به نام خدا

گویند که ققنوس هنگام مرگ
گرد اورد هیزم بسیار به چنگ
بس بال وپر و فریاد زند
زین جمله همه را اتش کند
پس از بال و پر بسیار
اتش  نگیرد این اجاق گاز
اخرین نفس های عمراست
نداند که هیزم ها همه خیس است
ققنوس پیر مانده و لوله های خالی 
انگار که پیمانکار زده به در بی خیالی
کارش شده هر روز پر کردن چاله
انگار که فرقون پیمانکار شده مچاله
ققنوس پیر فریاد می زند زود باش!!!
گویا نفس هاش افتاده به شماره
با ان که در حال مرگ است
ققنوس هم در خواب و خیال است
که اید همی  گاز  و هیزم  بسیار
تا اتش زند خود را و بس خلاص!!!
حیف که هر دو در خواب وخیال اند
ما مانده ایم و هیزم های خیس وچاله
ما که ققنوسیمو نداریم یک ذره اراده
گریه می  کنیم به حال خود از  روی چاره
که روزی فرقون رسد  به در خانه
این لوله ها گاز شود ،دل ققنوس شاد شودسلام، همان طور که از شعر بالا فهمیدید گاز کشی  روستا هنوز ادامه داره  و  گفته ها حاکی از این است  که اخرین  مهلت گاز کشی روستا 31 اردیبهشت92 می باشد وباید پیمانکار گاز روستا تا پایان مهلت تعیین شده گاز کشی روستا را به پایان برساند اما هنوز تعداد زیادی از اهالی از نمعمت گاز برخوردار نیستند
وهنوز چاله های بسیاری هستند که پر نشده اند::
:: مرتبط با: مطالب , اخبار روستا ,
نویسنده : سیدعلی موسوی
تاریخ : پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392
وبلاگ رسمـی روستـــای بـاب الحکـم